Nejkvalitnější MIDI v ČR MIDI hudební základy
Vše pro domácí karaoke Hudební nástroje a aparatury
Ozvučovací technika         3 steps to buy: SELECT - PAY - DOWNLOAD  

Ejhle naše chasa

Artist: Koleda, Price: 3,14 EUR = 75,00 CZK. Download MP3 DEMO HERE .

MIDI file XG Karaoke BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MP3 WITH LEAD BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MP3 WITHOUT LEAD BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MPG VIDEO KARAOKE BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART

Lyrics:
Ejhle, chasa naše
běží ze salaše,
k Ježíškovi malému,
Kristu Pánu krásnému,
k Ježíškovi malému,
Kristu Pánu krásnému,
Ve zpěvu děkuji
jemu se klanějí
A se všemi tvorami,
skalami a horami plesají.

Drahé Jezulátko,
rozmilé děťátko.
zrozené si v chudobě,
trpíš vše dobrovolně,
zrozené si v chudobě,
trpíš vše dobrovolně,
to pro nás, pro hřích náš,
bys vysvobodil nás.
Ty znáš srdce každého,
jak zlého, tak dobrého
Všechnech nás

Ó, milý Ježíšku,
podej nám ručičku
popřej nám tě kolébat,
vesele prozpěvovat,
popřej nám tě kolébat,
vesele prozpěvovat.
Ježíšku rozmilý,
smiluj se nad námi.
Naplň nás svou milostí,
uveď nás do radosti
Buď s námi.

Demo online:
Other artist's songs:
Bim bam zvonky veselé
Chtíc, aby spal
Co se stalo přihodilo na horách
Dej Bůh štěstí
Jak jsi krásné neviňátko
Já bych rád k Betlému
Já malý přicházím
K Ježíškovi do Betléma
K Ježíškovi do Betléma půjdeme
Na nebesích hvězdička vychází
Narodil se Kristus Pán
Pastýři nespěte
Pásli ovce valaši
Půjdem spolu do Betléma
Slyšte slyšte pastuškové
Splnilo se písmo svaté
Tichá noc
V půlnoční hodinu
Vánoční ukolébavka
Vy, pastýřové vstávajte
Z nebe jsi přišel
Štědrej večer nastal
Štěstí zdraví pokoj svatý

 Profesional XF MIDI and karaoke files