Nejkvalitnější MIDI v ČR MIDI hudební základy
Vše pro domácí karaoke Hudební nástroje a aparatury
Ozvučovací technika         3 steps to buy: SELECT - PAY - DOWNLOAD  

Jak jsi krásné neviňátko

Artist: Koleda, Price: 3,16 EUR = 75,00 CZK. Download MP3 DEMO HERE .

MIDI file XG Karaoke BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MP3 WITH LEAD BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MP3 WITHOUT LEAD BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MPG VIDEO KARAOKE BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART

Lyrics:
Jak jsi krásné, neviňátko,
vprostřed bídy, nebožátko!
Před tebú padáme,
dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé údičky
já zas trochu mlíčka,
by kvetly tvá líčka

Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého.
S ním si můžeš hráti,
líbě žertovati.

A co my ti nuzní dáme?
Darovati co nemáme.
My ti zadudáme,
písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudajú,
zvuky dud se rozléhajů
Slavně dudy dujú,
všecí prozpěvujů.

Demo online:
Other artist's songs:
Bim bam zvonky veselé
Chtíc, aby spal
Co se stalo přihodilo na horách
Dej Bůh štěstí
Ejhle naše chasa
Já bych rád k Betlému
Já malý přicházím
K Ježíškovi do Betléma
K Ježíškovi do Betléma půjdeme
Na nebesích hvězdička vychází
Narodil se Kristus Pán
Pastýři nespěte
Pásli ovce valaši
Půjdem spolu do Betléma
Slyšte slyšte pastuškové
Splnilo se písmo svaté
Tichá noc
V půlnoční hodinu
Vánoční ukolébavka
Vy, pastýřové vstávajte
Z nebe jsi přišel
Štědrej večer nastal
Štěstí zdraví pokoj svatý

 Profesional XF MIDI and karaoke files