Nejkvalitnější MIDI v ČR MIDI hudební základy
Vše pro domácí karaoke Hudební nástroje a aparatury
Ozvučovací technika         3 steps to buy: SELECT - PAY - DOWNLOAD  

Já malý přicházím

Artist: Koleda, Price: 3,16 EUR = 75,00 CZK. Download MP3 DEMO HERE .

MIDI file XG Karaoke BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MP3 WITH LEAD BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MP3 WITHOUT LEAD BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART
MPG VIDEO KARAOKE BUY ONLY
THIS FILE
ADD TO CART

Lyrics:
Já malý přicházím koledovat,
co umím o Kristu prozpěvovat,
že se narodil, v Betlémě v chlévě,
chci zvěstovat.

Chudý je, nahý je, trpí zimů,
kdybych měl co by chtěl, dal bych jemu,
já malý žáček, plínku i fáček i peřinu.

Dost málo darujte, groš nebo zlatý,
budete po smrti za to vzati,
do nebe jistě, pravím na místě, mezi svatý.

Jestli nic nedáte nebroukejte,
a na mé zpívání nefoukejte,
až větší budu, líp zpívat budu,
jen počkejte.

Demo online:
Other artist's songs:
Bim bam zvonky veselé
Chtíc, aby spal
Co se stalo přihodilo na horách
Dej Bůh štěstí
Ejhle naše chasa
Jak jsi krásné neviňátko
Já bych rád k Betlému
K Ježíškovi do Betléma
K Ježíškovi do Betléma půjdeme
Na nebesích hvězdička vychází
Narodil se Kristus Pán
Pastýři nespěte
Pásli ovce valaši
Půjdem spolu do Betléma
Slyšte slyšte pastuškové
Splnilo se písmo svaté
Tichá noc
V půlnoční hodinu
Vánoční ukolébavka
Vy, pastýřové vstávajte
Z nebe jsi přišel
Štědrej večer nastal
Štěstí zdraví pokoj svatý

 Profesional XF MIDI and karaoke files